Góc Tư Vấn

Tủ bếp Xoan đào tự nhiên kết hợp hệ tủ cao tiện dụng – TBN3619

regege

+ Chất liệu và hoàn thiện: Xoan đào 100% tự nhiên + Màu sắc và đặc tính: Xoan đào sơn PU + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết kế dạng chữ L kết hợp phụ kiện tiện dụng

Tủ bếp Acrylic bóng gương dạng chữ L kết hợp bàn đảo – TBN3618

gège

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chất liệu Acrylic EU + Màu sắc và đặc tính: Tủ bếp trắng sữa kết hợp bàn đảo + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết kế dạng chữ L kết hợp phụ

Tủ bếp Xoan đào tự nhiên kết hợp hệ tủ cao tiện dụng – TBN3617

fgd

+ Chất liệu và hoàn thiện: Xoan đào 100% tự nhiên + Màu sắc và đặc tính: Xoan đào sơn PU + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết kế dạng chữ I kết hợp phụ kiện tiện dụng

Tủ bếp MDF laminate dạng chữ I – TBN3616

FDFC

+ Chất liệu và hoàn thiện: MDF phủ laminate + Màu sắc và đặc tính: vân gỗ tự nhiên + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết kế dạng chữ I kết hợp phụ kiện tiện dụng theo phong

Tủ bếp Acrylic bóng gương dạng chữ I kết hợp bàn đảo – TBN3615

èÈWE

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chất liệu Acrylic EU + Màu sắc và đặc tính: Tủ bếp đen kết hợp bàn đảo + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết kế dạng chữ I kết hợp phụ kiện

Tủ bếp Acrylic bóng gương dạng chữ L kết hợp bàn đảo – TBN3614

QƯF

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chất liệu Acrylic EU + Màu sắc và đặc tính: Tủ bếp trắng sữa kết hợp bàn đảo + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết kế dạng chữ U kết hợp phụ

Tủ bếp Căm xe sơn men dạng chữ I kết hợp bàn đảo – TBN3613

rgrgr

+ Chất liệu và hoàn thiện: Căn xe sơn PU kết hợp bàn đảo sơn men trắng + Màu sắc và đặc tính: Vân gỗ kết hợp sơn men trắng sữa + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết

Tủ bếp Acrylic bóng gương dạng chữ I kết hợp bàn đảo – TBN3612

fwsdfws

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chất liệu Acrylic EU + Màu sắc và đặc tính: Tủ bếp trắng sữa kết hợp bàn đảo + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết kế dạng chữ I kết hợp phụ

Tủ bếp Sồi sơn men dạng chữ U kết hợp bàn đảo và hệ tủ cao – TBN3611

yytjuyjyu

+ Chất liệu và hoàn thiện: Sồi sơn men trắng + Màu sắc và đặc tính: Trắng sữa + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết kế dạng chữ U kết hợp phụ kiện tiện dụng theo phong cách

Tủ bếp Sồi sơn men dạng chữ I kết hợp bàn đảo và hệ tủ cao – TBN3610

yuhrujtyj

+ Chất liệu và hoàn thiện: Sồi sơn men trắng + Màu sắc và đặc tính: Trắng sữa + Hình dạng kích thước:Tủ bếp được thiết kế dạng chữ I kết hợp phụ kiện tiện dụng theo phong cách

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger