Kệ bếp Acrylic + Laminate lãng mạn quyết rũ – TBN1928