Kệ bếp Acrylic tươi trẻ màu xanh kết hợp trắng – TBN3108