Kệ bếp gỗ Còng đỏ cao cấp chữ L kèm đảo đồng bộ – TBN3109