Kệ bếp Laminate chữ L kèm đảo bếp đồng bộ cho nhà vườn – TBN3294