Kệ bếp Melamine chữ I có đảo tông trắng chủ đạo – TBN3303