Kệ bếp Melamine màu xanh ấn tượng chữ I kèm đảo đồng bộ – TBN3897