Kệ bếp Veneer gỗ Dổi vàng ấm chữ L có đảo – TBN3895