Tủ bếp gam màu trắng thiết kế dang chữ U tận dụng diện tích – TBN6720